Zbožíznalství - specialista prodeje elektro

Zbožíznalství - specialista prodeje elektro

Pracovní listy 1. ročník

1.  Úvod do zbožíznalství 

2.  Zbožový sortiment - šířka a hloubka 

3.  Hodnocení zboží 

4.  Hodnocení zboží - spotřebitelská hodnota, jakost 

5.  Metrologie a metrologická kontrola 

6.  Řízeni jakosti v ČR - normalizace, zkušebnictví, inspekce 

7.  Certifikace - HACCP 

8.  Úloha státu, výroby a spotřebitele v oblasti jakosti 

9.  Škodlivé vlivy působící na zboží ve sféře oběhu 

10. Obaly a obalové materiály 

11.  Konzervace 

12.  Energetické štítkování 

13.  Třídy ochrany elektrických spotřebičů 

14.  Stupeň krytí 

15.  Likvidace elektroodpadu 

16.  Bezpečnostní předpisy elektro 

17.  Protipožární ochrana při práci se spotřebiči 

18.  Požadavky na instalaci elektrospotřebičů 

19.  Značení elektrosoučástek 

20.  Sůl 

21.  Čaj 

22.  Káva 

23.  Kakao a kávoviny 

24.  Mlýnské výrobky 

25.  Pekárenské výrobky - značení 

26.  Pekárenské výrobky - rozdělení 

27.  Ovoce - rozdělení 

28.  Ovoce exotické - přehled plodů 

29.   Víno 

30.   Nealkoholické nápoje 

31.   Ovocné nápoje nealkoholické 

32.   Maso jatečních zvířat 

33.   Maso - druhy steaků 

34.   Klenoty 

35.   Nátěrové hmoty 

36.   Prací a čisticí prostředky 

37.   Kosmetika - základní pojmy 

38.   Obuv - materiály, výroba, zdravotní požadavky 

39.   Obuv - střihy, velikosti, vady 

40.   Sklo a sklářské výrobky 

41.   Keramika 

42.   Nábytek - materiály 

43.   Nábytek - druhy 

44.   Nábytek - kancelářský a dětský 

  

Obrazové přílohy 1. ročník

1.  Užitné vlastnosti zboží 

2.  Jakost, značky jakosti 

3.  Metrologie 

4.  Řízení jakosti v ČR - normalizace, inspekce, zkušebnictví 

5.  Inspekční orgány 

6.  Význam zákona 22/97 Sb., pro trh 

7.  Vlivy působící na zboží 

8.  Obaly 

9.  Konzervace 

10. Energetické štítkování 

11.  Protipožární ochrana 

12.  Bezpečnostní předpisy, úrazy el. proudem + (Nařízení vlády č. 194/2022 o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice)

13.  Elektro - pojmy - opakování 

14.  Sůl 

15.  Čaj 

16.  Káva 

17.  Kakao, kávoviny 

18.  Mlýnské výrobky 

19.  Pekárenské výrobky - chléb 

20.  Pekárenské výrobky - pečivo 

21.  Ovoce - rozdělení 

22.  Ovoce exotické - přehled 

23.  Víno 

24.  Maso jatečních zvířat - příloha 1 

25.  Maso jatečních druhů - příloha 2 

26.  Klenoty 

27.  Prací prostředky 

28.  Nátěrové hmoty 

 

 Pracovní listy 2. ročník

1.  Elektroinstalační materiál - silové vodiče a kabely 

2.  Elektroinstalační materiál - jističe a pojistky 

3.  Elektroinstalační materiál - svorkovnice a krabice 

4.  Elektroinstalační materiál - zásuvky, vidlice, rozbočky 

5.  Elektroinstalační materiál - přepěťové ochrany 

6.  Elektroinstalační materiál - stmívače osvětlení 

7.  Primární články 

8.  Sekundární články 

9.  Alternátor 

10. Dynamo 

11.  Televizní přijímače 

12.  Digitální TV vysílání, televizní antény pro příjem pozemního signálu 

13.  Typy konektorů 

14.  Satelitní vysílání - anténa 

15.  Satelitní vysílání - konvertory 

16.  Audiosystémy 

17.  Soundbar 

18.  Rozhlasové vysílání - digitální 

19.  Rozhlasové přijímače 

20.  Autorádia 

21.  Digitální videokamery a fotoaparáty 

22.  Paměťová média - karty 

23.  Multimediální centra 

24.  Projektory 

25.  DVD a Blue-ray přehrávače 

26.  MP3 a diktafony 

27.  Akustická zařízení 

28.  Navigace 

29.  PC a notebooky 

30.  Elektrotechnické součástky - pasivní 

 

 Obrazové přílohy 2. ročník

1. Elektroinstalační materiál - silové vodiče, kabely 

2. Elektroinstalační materiál - pojistky, jističe 

3. Elektroinstalační materiál - svorkovnice, krabice 

4. Elektroinstalační materiál - zásuvky, zástrčky 

5. Elektroinstalační materiál - přepěťové ochrany 

6. Elektroinstalační materiál - stmívače osvětlení 

7. Primární články 

8. Sekundární články 

9.  Alternátory a dynama 

10. Televizory 

11.  Digitální TV vysílání 

12.  Konektory 

13.  Satelitní vysílání 

14.  Audiosystémy 

15.  Rozhlasové přijímače a vysílání

16.  Autorádia 

17.  Digitální kamery a fotoaparáty 

18.  Čipy 

19.  Paměťová média 

20.  Multimediální centra 

21.  Projektory 

22.  DVD a Blue-ray přehrávače 

23.  Mobilní telefony 

  

Pracovní listy 3. ročník

1.  Svítidla 

2.  Elektromotory 

3.  Chladničky a mrazničky 

4.  Pračky (doplňkový materiál Energetický standard pro pračky a sušičky – nařízení Komise EU)

5.  Sušičky - verze 1 

6.  Sušičky - verze 2 

7.  Myčky nádobí 

8.  Vysavače 

9.  Ventilátory a čističky vzduchu 

10. Malé tepelné spotřebiče 

11. Žehličky 

12. Sporáky a varné desky 

13.  Mikrovlnné trouby 

14.  Spotřebiče k péči o tělo a zdraví 

  

Obrazové přílohy 3. ročník

1.  Světelné zdroje - parametry 

2.  Světelné zdroje - sortiment 

3.  Svítidla 

4.  Elektromotory

5.  Chladničky a mrazničky 

6.  Pračky 

7.  Sušičky 

8.  Myčky nádobí 

9.  Vysavače 

10. Ventilátory a čističky vzduchu 

11.  Malé tepelné spotřebiče 

12.  Sporáky a varné desky 

13.  Mikrovlnné trouby 

14.  Spotřebiče k péči o tělo a zdraví

15.  Tepelné spotřebiče pro vytápění obytných prostor 

16.  Tepelné spotřebiče pro ohřev vody 

 

Aktuality