Informatika/Informační a komunikační technologie

MS Excel - Multimediální učebnice 

Informatika

Informace, data, metadata , Komprese , Základní pojmy , Druhy licencí , Druhy programůPrincipy fungování počítače , Bezpečnost a hygiena práce s IKT, počítače a zdravotní problémy , Úvod do informačních technologií

Odkaz na digitální učebnici pro 1. ročníky SŠ: https://opocitacich.cz/

Učební materiály pro 1. ročník oboru vzdělání Podnikání denní/dálková forma: 1-1--1-3 Bezpečnost a hygiena práce s ICT, zásady ergonomie , 1-4 Principy fungování počítače (základní pojmy) , 1-5 Oblasti použití počítačů, druhy počítačů , 1-6 Základní a aplikační programové vybavení , 1-7 Ochrana autorských práv 1-8 Druhy softwarových licencí 

Vývoj počítačů

Vývoj, využití, sestava počítače, Historie procesorů

HW

Periferie , Tiskárny , Pokladny , Klávesnice 

Operační systém

Základy práce s průzkumníkem , Aplikace dodávané s OS - malování (vytvoření srdce pomocí křivek - video)

Textový procesor, MS Office

Základní typografická pravidla

Hromadná korespondence MS Office 2010 - úvod, zadat nový seznam adres (video mp4) 

Hromadná korespondence s propojením na MS Excel - MS Office 2010 (video se vzorovými daty) 

Generování vícestránkové webové prezentace a její publikování na webzdarma (video)

Grafika na počítači

Základy počítačové grafiky , Vytváření vizitek v programu Zoner Callisto 5 (video wmv)Složka se šablonami vizitek 

Databáze, MS Access

Databáze, pojmy + MS Access , Databáze MS Access - vstup do souboru, prohlížení, editace, vyhledávání , Databáze MS Access, relace , Databáze MS Access, výstup dat do sestavy, tisk 

Zjednodušený návod na vytvoření databáze v programu MS Access: Učební text - Databáze

Programování

Základy programování, Small Basic

Vývojové diagramy

Ukázka vývojového diagramu pro algoritmus programu Kalkulačka 

Ukázka vývojového diagramu pro Eukleidův algoritmus 

Ukázka programu vytvořeného ve SmallBasic - želva kreslící kruh - knihovnu Small Basic Library.dll rozbalit ve stejném adresáři

Zdrojový kód pro Small Basic - želva kreslící kruh - zkopírovat do programu

Představení programu Small Basic Czech (pdf)
Instalační soubor programu Small Basic (msi), knihovna k vytvořeným aplikacím (dll)


Tvorba webových stránek

Úvod do tvorby webových stránek: Tvorba webových stránek - úvod, pojmy, jazyky (pdf)
Instalační soubor programu SharePoint Designer verze 2007 (exe) upozornění - velikost souboru je 301 MB
Registrace webhostingu a jednoduché publikování web rozhraním (pdf) 
Úvod do vytváření jednoduché webové prezentace o dvou stranách propojených hypertextovým odkazem v programu SharePoint  Designer 2007 – P3A_web (video formátu wmv, avi, mp4)
Příklad šablony pro tvorbu webové prezentace s css styly: Šablona 1 (zip) 

Instalační program pro publikování stránek protokolem FTP - ftpcommander (exe) 
Publikování webového obsahu za pomoci FTP Commanderu (video formátu wmv, avi, mp4


Bezpečnost

Šifrování dat (pdf)
Přístupová práva a práce s hesly
Desatero bezpečnosti 
Počítačové viry a ostatní škodlivé kódy
Buď pánem svého prostoru (Jak chránit sebe a své věci, když jste online) – malware, hackeři a crackeři, kyberšikana, phishing, prohlížeče, blogy, sociální sítě, jak sítě komunikují – TCP/IP, zamknutí sítě WLAN ...

Tematické plány

tematický plán Podnikání 1. r. dálková forma
tematický plán Podnikání 3. r. dálková forma

Aktuality