Texty dějepis

Myšlenkové mapy k tématům

1. Starověké Řecko

2. Řecko-makedonská nadvláda ve starověku

3. Egypt

4. Byzantská říše

5. Franská říše

6. Raný středověk - Anglie

7. Počátky novověku

8. Evropa v 16. století

9. Rudolf II.

10. Renesance

11. Anglická revoluce v 16. století

12. Třicetiletá válka

13. Habsburská monarchie v 17. a 18. století

14. Francouzská revoluce

15. Napoleonské války

16. Osvícenství

17. Průmyslová revoluce

18. Feminismus

19. Revoluční hnutí v 19. století

20. Krymská válka

21. Habsburská monarchie v 19. století

22. První světová válka

Pracovní listy

1. Pomocné vědy historické

2. Starověké civilizace - Mezopotámie a Egejská oblast

3. Starověký Egypt

4. Starověké Řecko

5. Starověký Řím

6. Byzantská říše

7. Franská říše

8. Anglie v raném středověku

9. Francie v raném středověku

10. Křížové výpravy

11. Slované v raném středověku - Sámova říše, Rusko

12. Slované v raném středověku - Velká Morava

13. Počátky českého státu - Přemyslovci

14. Český stát za vlády Lucemburků

15. Kultura raného středověku

16. Pozdní středověk v Evropě - přehled událostí

17. Počátky novověku

18. Evropa v 16. století

19. Nástup Habsburků v českém království

20. České stavovské povstání, třicetiletá válka

21. Evropa v 17. a 18. století, absolutismus ve Francii

22. Evropa v 17. a 18. století, anglická revoluce

23. Evropa v 17. a 18. století, Habsburská monarchie

24. Osvícenství

25. Velká francouzská revoluce

26. Americká revoluce

27. Napoleonské války

28. Revoluce v Evropě - 19. století

29. Habsburská monarchie v 19. století

30. Vznik průmyslové společnosti

31. Myšlenkové směry na počátku 19. století

32.  Kolonialismus a imperialismus v 19. století

33. První světová válka

34. Svět po 1. světové válce, Versailleská mírová konference

35. Svět mezi válkami, fašismus a komunismus

 

Základní pojmy - přehled:

Základní pojmy k tématům 1. pololetí

Základní pojmy k tématům 2. pololetí

 

Otázky k tématům:

1.  Otázky k tématu pomocné vědy historické

2.  Otázky k tématu říční civilizace

3.  Otázky k tématu Starověké Řecko

4.  Otázky k tématu Byzantská říše

5.  Otázky k tématu Počátky českého státu - Přemyslovci

6.  Otázky Český stát za vlády Lucemburků

7.  Zkoušení - Francouzská revoluce

8. Zkoušení - revoluční hnutí v Evropě 19. století

9.  Zkoušení - Kolonialismus a imperialismus

10. Zkoušení - SN a OSN

 

 

Aktuality