Aktuality

Vyhlášení doplňkového termínu 1. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání Ekonomické lyceum

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024, konané v jiném termínu, pro obor vzdělání Ekonomické lyceum, zapsaný do školského rejstříku dne 31. 5. 2023.

Přihlášku je možno odevzdat v kanceláři studijního oddělení Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 v době od 8:00 do 15:00. Tento způsob doručení preferujeme, uchazeči bude zároveň předáno evidenční/registrační číslo. Je možné přihlášku zaslat i poštou nebo datovou schránkou (v takovém případě je nutná elektronická konverze na kontaktních místech veřejné správy CzechPOINT).

Termín odevzdání přihlášky: od 2. 6. 2023 do 9. 6. 2023.

Ředitelské volno některých tříd 31. 5. 2023

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů (náhradní školní přijímací zkouška 2. kola přijímacího řízení na maturitní obory) na 31. 5. 2023 ředitelské volno pro třídy: 1.A, 1.C, 1D, 1.E, 2.A, 2.D, 2.E, 3.A, 3.B, P1.A a P1.B. Ostatní třídy mají zajištěnu výuku odborného výcviku.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel SŠ obchodní se sídlem Belgická 250/29, Praha 2 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

Přihlášky je možné poslat doporučenou poštou, nebo je přijímáme osobně ve škole na studijním oddělení ve všední dny od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin. Poslední termín pro podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení je pátek 19. 5. 2023 do 15:00 hodin.

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ředitelské volno některých tříd 13. 4. 2023

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů (jednotná přijímací zkouška na maturitní obory) na 13. 4. 2023 ředitelské volno pro třídy: 1.A, 1.B, 1.F, 1.G, 2.A, 2.B, 2.F, 3.A, 3.B, 3.F, 3.G, 4.A, 4.B, P1.A, P1.B, P2.A a P2.B. Ostatní třídy mají zajištěnu výuku odborného výcviku.

Třídní schůzky 26. 4. 2023

Třídní schůzky se budou konat ve středu 26. 4. 2023 v 16:30 formou konzultací.

Termín pro podání přihlášky ke studiu - 1.3.2023

Připomínáme, že poslední možnost podání přihlášky ke studiu do 1. kola přijímacího řízení je 1.3.2023. Další informace o nabízených oborech vzdělání a termínech přijímací zkoušky najdete na https://ssob.cz/prijimaci-rizeni

Výměnný pobyt studentů z Hamburku

Od 12.2. do 24.2.2023 probíhá další fáze projektu spolupráce se středními školami z Hamburku. V těchto dnech jsou na návštěvě v Čechách žáci z Německa, zúčastní se teoretické výuky ve škole i praktické výuky na prodejnách. Projekt podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

Den otevřených dveří 2022/2023

Naši školu můžete navštívit v těchto termínech:

Středa 7. 12. 2022 13:00 - 18:00

Úterý 10. 1. 2023 13:00 - 18:00

Čtvrtek 26. 1. 2023 13:00 - 18:00

Další informace o oborech vzdělávání i o organizaci studia získáte na našich webových stránkách ssob.cz a na facebooku 

Kontakt: sekretariat@ssob.cz , tel. 724044871 nebo 224257859 

Studentské prezidentské volby - 2. kolo

Ve středu 18. 1. 2023 proběhlo v naší škole druhé kolo Studentských prezidentských voleb. Akci pořádá organizace Člověk v tísni v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Volby se zúčastnilo 60 % oprávněných studentských voličů, napříč všemi obory vzdělání získal většinu hlasů Petr Pavel.

Zahájení zkušebního provozu docházkového systému žáků

Od 1. 12. 2022 zahajujeme testovací provoz docházkového systému pro žáky, který je napojen na elektronickou třídní knihu. Čtečky čipových karet žáka (průkaz žáka) jsou umístěny v recepci školy, kde žáci registrují každý svůj příchod a odchod.

Přihlašování k maturitní zkoušce na jarní termín 2023

Přihlášku k jarnímu termínu maturitních zkoušek je možné podat do 1. 12. 2022. 

Přednáška - Ochrana člověka za mimořádných událostí

18. 10., 20. 10., 1. 11., 3. 11. a 8. 11. 2022 probíhají ve škole přednášky na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí vedené členem Pražského hasičského sboru. Toto téma je zařazeno do vzdělávacích programů základních a středních škol a přispívá k lepšímu povědomí obyvatel o chování v krizových situacích.

Organizace školního roku 2022/23

Harnonogram/Organizace školního roku 2022/23

Pražský učitel 2022 - ocenění

Naše pedagožka, Ing. Jelena Havlíková, získala ocenění Pražský učitel 2022 v anketě hlavního města Prahy. Jsme rádi, že její dlouholetá práce byla takto významně zhodnocena, a samozřejmě jí blahopřejeme! Fotogalerie

Stáž německých studentů v Praze

Od 12. 6. pobývají v České republice studenti z Hamburku. Náplní jejich stáže je praktická i teoretická výuka na naší škole, a ve volném čase i poznávání kulturních zajímavostí naší republiky. Akce probíhá za podpory Česko německého fondu budoucnosti. Fotogalerie

Swap ve škole!

V rámci projektu 1Planet4All, který realizuje organizace Člověk v tísni, proběhne v naší škole historicky první swap! Přijďte nás podpořit 14. 6. 2022 od 10:00 do 16:00 do budovy naší školy v Belgické č. 29, Praha 2. Více informací najdete zde:
https://fb.me/e/a69T228op

Program

Návštěva z Norska

V těchto dnech, konkrétně od 25. 4. - 30. 4., v Praze pobývají studenti a pedagogové z partnerské školy z norského Trondheimu. V rámci pobytu se zúčastní výuky ve škole, zažijí praktické vyučování na prodejnách a ve volném čase navštíví například Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi. Projekt byl podpořen z fondů EHP. Fotogalerii budeme postupně rozšiřovat na našich stránkách i na Facebooku.

Pobyt v Norsku

Od 2. do 10. 4. 2022 jsou naši žáci v doprovodu tří pedagogů na výměnném pobytu v norském Trondheimu. Program je financován z Fondů EHP, do nichž přispívá Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Projekt má podpořit spolupráci zúčastněných zemí, žáci během pobytu navštíví partnerské školy a vyzkouší si odbornou praxi přímo na prodejnách. Postupně budeme přidávat fotky na náš Facebook a fotogalerii.

Pobyt v Hamburku

Od 13. do 25. 2. 2022 pobývali čtyři naši žáci v Hamburku, navštívili partnerské školy, absolvovali praxi na prodejnách a ve volném čase navštívili vyhlášené Muzeum miniatur a místní Galerii. Další informace a fotografie naleznete zde. Projekt proběhl za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Návštěva italských studentů

V rámci projektu Erasmus+ navštívili ve dnech 17. a 21. 2. 2022 naši školu studenti z Itálie, z města Anagni. Dva společné dny věnovali rozhovorům a prezentacím, kdy si vyměňovali poznatky a zkušenosti z praktické i teoretické výuky. Fotografie z návštěvy najdete na https://ssob.cz/galerie#navsteva-z-italie

3D virtuální prohlídka školy

17. 11. 2021 jsme vytvořili 3D virtuální prohlídku naší školy. Doufám, že se bude líbit.